آرشیو اطلاعیهاطلاعیه مهم طرح آموزشی تفسیر قرآن

اطلاعیه مهم طرح آموزشی تفسیر قرآن

20 شهریور 1399

فایل جلسات حجت الاسلام والمسلمین ثروتی در طرح تعالی همکاران موسسه شهید محراب آیت الله مدنی

فایل جلسات حجت الاسلام والمسلمین ثروتی در طرح تعالی همکاران موسسه شهید محراب آیت الله مدنی

21 تیر 1399

آموزش نحوه ی ورود و دریافت آموزش های دوره طرح تعالی

آموزش نحوه ی ورود و دریافت آموزش های دوره طرح تعالی

15 اردیبهشت 1399

چهل و هشتمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی بر گزار می گردد

چهل و هشتمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی بر گزار می گردد

26 بهمن 1398

دومین سالگرد مرحوم سید صادق حجازی با حضور و سخنرانی دکتر سنگری استاد دانشگاه تهران برگزار می گردد.

دومین سالگرد مرحوم سید صادق حجازی با حضور و سخنرانی دکتر سنگری استاد دانشگاه تهران برگزار می گردد.

16 بهمن 1398

چهل و هفتمین جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار میگردد.

چهل و هفتمین جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار میگردد.

28 دی 1398

پنجمین همایش بزرگ خانواده و مدرسه برگزار می گردد

پنجمین همایش بزرگ خانواده و مدرسه برگزار می گردد

2 دی 1398

اطلاعیه برگزاری جلسه آبان ماه سبک زندگی ایرانی اسلامی

اطلاعیه برگزاری جلسه آبان ماه سبک زندگی ایرانی اسلامی

22 آبان 1398

اطلاعیه برگزاری جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی

اطلاعیه برگزاری جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی

15 مهر 1398

جلسه کادر اداری مجموعه مدارس موسسه شهید محراب آیت الله مدنی برگزار میگردد

جلسه کادر اداری مجموعه مدارس موسسه شهید محراب آیت الله مدنی برگزار میگردد

9 تیر 1398
1