آرشیو اطلاعیهاطلاعیه برگزاری جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی

اطلاعیه برگزاری جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی

15 مهر 1398

جلسه کادر اداری مجموعه مدارس موسسه شهید محراب آیت الله مدنی برگزار میگردد

جلسه کادر اداری مجموعه مدارس موسسه شهید محراب آیت الله مدنی برگزار میگردد

9 تیر 1398

اطلاعیه برگزاری جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی

اطلاعیه برگزاری جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی

8 اردیبهشت 1398

مسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه در سطح شهر همدان برگزار شد

مسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه در سطح شهر همدان برگزار شد

23 بهمن 1397

سی و ششمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی

سی و ششمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی

4 دی 1397

سی و پنجمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار میگردد

سی و پنجمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار میگردد

26 آبان 1397

اطلاعیه برگزاری جلسه کادر اداری موسسه شهیدمحراب آیت الله مدنی (ره)

اطلاعیه برگزاری جلسه کادر اداری موسسه شهیدمحراب آیت الله مدنی (ره)

29 مهر 1397

اطلاعیه زمان برگزاری سی و هفتمین سالگرد شهادت شهید محراب آیت الله مدنی (ره)

اطلاعیه زمان برگزاری سی و هفتمین سالگرد شهادت شهید محراب آیت الله مدنی (ره)

15 شهریور 1397
1