آرشیو اطلاعیهمسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه در سطح شهر همدان برگزار شد

مسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه در سطح شهر همدان برگزار شد

23 بهمن 1397

سی و ششمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی

سی و ششمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی

4 دی 1397

سی و پنجمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار میگردد

سی و پنجمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار میگردد

26 آبان 1397

اطلاعیه برگزاری جلسه کادر اداری موسسه شهیدمحراب آیت الله مدنی (ره)

اطلاعیه برگزاری جلسه کادر اداری موسسه شهیدمحراب آیت الله مدنی (ره)

29 مهر 1397

اطلاعیه زمان برگزاری سی و هفتمین سالگرد شهادت شهید محراب آیت الله مدنی (ره)

اطلاعیه زمان برگزاری سی و هفتمین سالگرد شهادت شهید محراب آیت الله مدنی (ره)

15 شهریور 1397
1