تاریخ انتشار : 15 مهر 1398     تعداد بازدید : 80اطلاعیه برگزاری جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامیچهل و چهارمین جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی با حضور و سخنرانی دکتر تراشیون برگزار می گردد

زمان چهارشنبه 17 مهر ماه از ساعت 18:30

مکان خیابان طالقانی چهارراه طالقانی ، مجتمع آموزشی اسلامی علمی