تاریخ انتشار : 9 تیر 1398     تعداد بازدید : 194جلسه کادر اداری مجموعه مدارس موسسه شهید محراب آیت الله مدنی برگزار میگردداین جلسه در روز یکشنبه مورخ 9 تیر ماه 98 در محل دبستان دخترانه برگزار می گردد . حضور تمامی کادر اداری مجموعه مدارس موسسه در این جلسه الزامی می باشد .