تاریخ انتشار : 8 اردیبهشت 1398     تعداد بازدید : 179اطلاعیه برگزاری جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی چهل و یکمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی با حضور دکتر تراشیون. موضوع: رساله حقوقی امام سجاد(ع). زمان : یکشنبه 8 اردیبهشت همراه با نماز مغرب و عشا: خیابان طالقانی چهار راه ابن سینا مجتمع آموزشی علمی . کارگروه فرهنگی موسسه شهید مدنی(ره)