تاریخ انتشار : 20 دی 1396     تعداد بازدید : 519سی امین جلسه از سبک زندگی ایرانی اسلامی تشکیل می گرددسلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی با سخنرانی دکتر تراشیون برگزار میگردد