تاریخ انتشار : 28 خرداد 1396     تعداد بازدید : 558سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار می گرددبیست و هفتمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی با سخنرانی دکتر تراشیون برگزار میگردد .

موضوع : آموزش احترام به ارزشهای دینی به فرزندان

ساعت 18 میدان شریعتی تالار معلم

جلسه دوم بعد از نماز مغرب و عشا مجتمع آموزشی اسلامی علمی