تاریخ انتشار : 31 اردیبهشت 1396     تعداد بازدید : 684اطلاعیه کارگروه فرهنگیجلسه کارگروه فرهنگی موسسه شهید محراب آیت الله مدنی روز چهارشنبه 10 خرداد ماه از ساعت 18:45 برگزار میگردد