تاریخ انتشار : 31 اردیبهشت 1396     تعداد بازدید : 646اطلاعیه برگزاری بیست و ششمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامیبیست و ششمین جلسه از سلسله مباحث سبک زندگی ایرانی اسلامی با حضور دکتر تراشیون یکشنب 31 اردیبهشت همراه بانماز جماعت مغرب و عشا برگزار میگردد