آرشیو اخبارکمک مؤمنانه موسسه شهید محراب آیت‌ا... مدنی

کمک مؤمنانه موسسه شهید محراب آیت‌ا... مدنی

3 خرداد 1399

برگزاری طرح تعالی همکاران به صورت مجازی

برگزاری طرح تعالی همکاران به صورت مجازی

3 خرداد 1399

پنجمین برنامه از سری برنامه های طرح ماموریت من با هدف ارتقاء سطح بینش ملی و انگیزه عملی برگزار شد

پنجمین برنامه از سری برنامه های طرح ماموریت من با هدف ارتقاء سطح بینش ملی و انگیزه عملی برگزار شد

3 اسفند 1398

مدیرعامل موسسه شهید محراب آیت الله مدنی به بازدیداز نمایشگاه انقلاب دبیرستان شهید مدنی پرداخت

مدیرعامل موسسه شهید محراب آیت الله مدنی به بازدیداز نمایشگاه انقلاب دبیرستان شهید مدنی پرداخت

23 بهمن 1398

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد مرحوم سید صادق حجازی برگزار شد

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد مرحوم سید صادق حجازی برگزار شد

23 بهمن 1398

مدیر عامل موسسه شهید محراب آیت الله مدنی (ره) به بازدید از نمایشگاه انقلاب دبیرستان دوره دوم دخترانه علمی رفت

مدیر عامل موسسه شهید محراب آیت الله مدنی (ره) به بازدید از نمایشگاه انقلاب دبیرستان دوره دوم دخترانه علمی رفت

15 بهمن 1398

مدیرعامل موسسه شهید مدنی مطرح کرد، انقلابی گری و عمل به تکالیف شرعی مهمترین ویژگی مدارس تحت پوشش موسسه شهید مدنی است

مدیرعامل موسسه شهید مدنی مطرح کرد، انقلابی گری و عمل به تکالیف شرعی مهمترین ویژگی مدارس تحت پوشش موسسه شهید مدنی است

5 بهمن 1398

جلسه کادر اداری موسسه شهید محراب آیت الله مدنی (ره) برگزار شد

جلسه کادر اداری موسسه شهید محراب آیت الله مدنی (ره) برگزار شد

5 بهمن 1398

مدیر عامل موسس شهید محراب آیت الله مدنی مطرح کرد ، تربیت فرزندان ما باید با تعقل و تفکر باشد

مدیر عامل موسس شهید محراب آیت الله مدنی مطرح کرد ، تربیت فرزندان ما باید با تعقل و تفکر باشد

3 دی 1398

حجت الاسلام پناهیان در همایش بزرگ خانواده و مدرسه بیان کرد ، مادر منبع قدرت روحی و امیدآفرینی در فرزندان خود است، منفی‌بافی نابودکننده قدرت روحی

حجت الاسلام پناهیان در همایش بزرگ خانواده و مدرسه بیان کرد ، مادر منبع قدرت روحی و امیدآفرینی در فرزندان خود است، منفی‌بافی نابودکننده قدرت روحی

3 دی 1398
1           صفحات بعدی