تاریخ انتشار : 23 بهمن 1398     تعداد بازدید : 110مدیرعامل موسسه شهید محراب آیت الله مدنی به بازدیداز نمایشگاه انقلاب دبیرستان شهید مدنی پرداختدر این نمایشگاه به مدت یک هفته و در ایام الله دهه فجر در دبیرستان شهید محراب آیت الله مدنی برگزار شد .غرفه های مختلف این نمایشگاه به تبیین بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب پرداختند و با ارائه توضیحاتی به بازدید کنندگان این اهداف را معرفی و تشریح می کردند . مدیر عامل موسسه شهید محراب آیت الله مدنی ضمن بازدید از این نمایشگاه و اعلام رضایت از کار شایسته دانش آموزان این مدرسه ، اینگونه نمایشگاه ها را باعث رشد فکر دانش آموزان دانستند .