تاریخ انتشار : 10 تیر 1398     تعداد بازدید : 68در جلسه کادر اداری موسسه مطرح شد : ضرورت ادارک عدالت از جانب جامعه هدف نسبت به عملکرد موسسه شهید مدنیجلسه کادر اداری مدارس تحت پوشش موسسه شهید مدنی با حضور اعضاء برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ، این جلسه که با حضور مدیر عامل موسسه شهید مدنی دکتر حجازی در دبستان دخترانه علمی تشکیل گردید، وی ضمن تاکید بر کارهای فرهنگی که توسط این موسسه برگزار می گردد بر ضرورت اداراک عدالت از جانب جامعه هدف نسبت به عملکرد مجموعه های تحت پوشش تاکید ورزید.

مدیر عامل این موسسه با اشاره به روشهای متفاوت اداره یک مجموعه اظهار داشت: یکی از ساده ترین این روشها، شیوه ای است که مانند اعضا یک خانواده به مجموعه نگریسته شود. حجازی گفت: بر خلاف یک ساختار طولی و اداری محض در این روش اعضاء متوقف و محدد به اوامر ابلاغی بدون توجه به احساسات درونی  خود نیستند. بلکه جدای از انجام مسئولیت ابلاغی، به بعد عاطفی و احساسی کار نیز همانند احساس وظیفه یک فرد در خانواده توجه می گردد.

مشاور ورزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یک خانواده لازمه اش پشتیبانی یکدیگر و هدف گزاری است، ما نیز در این موسسه ضمن یادآوری اهداف به یکدیگر باید ارزیابی دقیقی نسبت به کار خود و متناسب با اهداف داشته باشیم.

حجازی با اشاره به اهمیت باور مخاطبین نسبت به عملکرد و اهداف موسسه بیان داشت: ما نباید و نمی توانیم از عملکرد خود دفاع نماییم بلکه باور مخاطبین نسبت به اهداف و عملکرد ما این امر را محقق می سازد.

حجازی در ادامه با تبیین مراحل شکل گیری باور نسبت به عملکرد یک مجموعه درمخاطبین اظهار داشت: مهمترین عامل ایجاد این باور اعتماد به یکدیگر در مجموعه است. وی گفت: اعتماد همانند بند تسبیحی است که اگر نباشد مهره های تسبیح از هم جدا و منفک می گردند.مدیر عامل موسسه مدنی صداقت، شایستگی پیرامون کار و وظایف محوله، وفاداری و ثبات رای را از اسباب اعتماد برشمرد و خاطر نشان ساخت: مخاطبین باید در نهایت از مجموعه هدف، اداراک عدالت داشته باشند.

یادآور می شود در ابتدای این جلسه مدیر دبستان دخترانه علمی ضمن خیر مقدم به حاضرین به تبیین و گزارش امور آموزشی و پرورشی انجام شده در سال تحصیلی 98-97 توسط این مدرسه پرداخت و در ادامه با شعر خوانی یکی از دانش آموزان این مدرسه و نمایش چند کلیپ و همچنین صحبتهای حجت الاسلام حسینی یمین مراسم  پایان پذیرفت.