تاریخ انتشار : 9 تیر 1398     تعداد بازدید : 22در جلسه کارگروه فرهنگی موسسه شهید مدنی مطرح شد . موانع نظری و عملی سیر و سلوکدر این جلسه که در روز چهارشنبه مورخ 5 تیر ماه در محل موسسه برگزار شد در ابتدای جلسه مدیر عامل موسسه به تشریح هدف فعالیت های فرهنگی موسسه پرداخت و در ادامه آیت الله قائنی در ادامه سلسله مباحث جلسات قبل به موانع نظری و عملی سیر و سلوک پرداخت .

موانع نظری و عملی سیر و سلوک:1- غفلت2-وسوسه های بیرونی3-پندارگرایی4-اکتفاکردن به عقل متعارف5- هوس مداری و خودبینی

هوس مداری و خود بینی

دشمن ترین دشمن انسان نفس اوست که درون اوست؛ او دشمن درونی هر انسانی است که همیشه زنده است و در برابر آن تا ابد باید هوشیار و آگاه باشد و لذا جهاد اکبر ،مقدم بر جهاد اصغر است؛ فقه جامع اکبر اشاره دارد که انسان نه تنها باید روابط خارجی خود را اصلاح کند(در ارتباط با فقه اصغر)، بلکه باید رابطه خود را با نفس خویش، خدای خود و دیگران  نیز تنظیم کند و اصلاح نماید؛ مجموعه اقداماتی که به انسان کمک می کند که در برابر دشمن داخلی خود مغلوب و تسلیم نشود:

الف- مراقبه و محاسبه نفس خویش ؛ که آیه 14 سوره مبارکه اسراء  " اقرا کِتابِک کَفی به نفسک یوم اِلیک حسیبا " تایید کننده این مهم است.

ب- انتخاب دوستان عاقل و خردمند؛ که این فرموده پیامبر اکرم (ص) نیز تاکید بر این مسئله دارد: "  بهترین دوست من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد ".

ج- از دشمنان عاقل و آگاه سود برد.