تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1398     تعداد بازدید : 68برپایی بازارچه دانش آموزی در دبیرستان دوره اول علمیاین بازارچه در حیاط مجتمع آموزشی اسلامی علمی در روز جمعه 13 اردیبهشت ماه از ساعت 8 الی 18 برپا شد . در این بازارچه دانش آموزان در غرفه های مختلف محصولات تولیدی و دست سازه های خود را جهت بازدید و خرید عموم به نمایش گذاشتند .هدف از این بازارچه القای رونق تولید ، درآمدزایی و مدیریت مصرف دانش آموزان بود .