تاریخ انتشار : 8 اردیبهشت 1398     تعداد بازدید : 32راه های مقابله با پندار گرایی چیست؟ در دومین جلسه کارگروه فرهنگی موسسه شهید مدنی مطرح شددر دومین جلسه کارگروه فرهنگی موسسه حضرت آیت الله قائنی ضمن مرور جلسه گذشته در خصوص پندار گرایی راه های مقبله با این پدیده را توضیح دادند .

برای جلوگیری از پندارگرایی باید چند نکته را بدانیم

  1. همه امور در دست اراده الهی است و غیر اراده الهی هیچ کاری پیش نمی رود
  2. بدانیم که ما مغلوب اراده الهی هستیم
  3. هیچ وقت نگوییم من و بدانیم که من فقط خدای متعال است
  4. در زمانی که گناه انجام می دهیم بلافاصله توبه نماییم و کار خیر انجام دهیم به ویژه صدقه دادن پس از گناه

قرآن یادآوری میکند در آیه 31 سوره یونس که ما هیچ نیستیم و هر خیری داریم از خداست  .

اگر انسان فکر کند قطعا به خدا می رسد . پس برای اینکه بدانیم عاقلیم و دچار پندارگرایی نیستیم راه این است که بدانیم جهان تحت مدیریت الهی است .حال اگر میبینیم راه را مستقیم نمی رویم باید توقع به رسیدن مقصد را نداشته باشیم

حضرت امیر در نهج البلاغه می فرماید دنیا شما را فریب نمی دهد چرا که دنیا منافق نیست و  زشتیها را در کنار زیبایی ها نشان می دهد . شما فریب میخورید .

کسی که عقل داشته باشد حیا و ایمان و ادب دارد