نشانی

خیابان طالقانی کوچه قاضیان پلاک 17 کد پستی 6516663644


تلفن های تماس

38255589 -38260251-38280624- 38280623-38280622


شماره فاکس:

38260251


شماره تلفن ساختمان شماره دو:

38252088


رایانامه :

info@shahidmadani.net
madani_site@yahoo.com


کدپستی:

6516643471