شروع فصل دوم برنامه تفسیر قرآن کریم به صورت مجازی با محوریت سوره مبارکه لقمان

ادامه خبر