چهل و هفتمین جلسه سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار میگردد.

ادامه خبر